http://www.unitec.ac.nz/?17D82F95-BE8F-484F-B517-1C18F405766C

Te Noho Kotahitanga - The Partnership

Te Noho Kotahitanga is a partnership document created in 2001 to express Unitec's commitment to the Treaty of Waitangi. The document puts five principles into practice to underpin Unitec's goals. These are:
  • Rangatiratanga - Authority and Responsibility
  • Wakaritenga - Legitimacy
  • Kaitiakitanga - Guardianship
  • Nohotahi - Co-operation
  • Ngākau Mahaki - Respect.

Kupu Whakatau
Ko te Tiriti o Waitangi te kawenata mo to tatau motu, Aotearoa.
He kawenata whakahirahira, ko te Whare Wānanga o Wairaka e tautoko ana i te noho kotahitanga a te Māori me te Pākehā.
Ko te Whare Wānanga o Wairaka ka u tonu ki te whakamana i ngā kaupapa me ona puawaitanga.
I - Rangatiratanga
E whakarite ana te Whare Wānanga o Wairaka ki te putake ake o te rangatiratanga o te Māori me ngā matauranga Māori.
II - Wakaritenga
E whakarite ana te Whare Wānanga o Wairaka ki te mana o tena, o tena, ki te noho kotahi, ki te puaki i tona ake reo, ki te whakamahi i ngā rawa mo ngā iwi katoa.
III - Kaitiakitanga
E whakarite ana te Whare Wānanga o Wairaka ki te kaitiakitanga o ngā taonga matauranga.
IV - Mahi Kotahitanga
E whakarite ana te Whare Wānanga o Wairaka kia tau he ngakau mahaki i roto i ngā mahi katoa.
V - Ngakau Mahaki
E whakarite ana te Whare Wānanga o Wairaka ki te whakanui i ngā taonga tuku iho o ngā ao e rua, a hikoi ki mua.
Ko te Māori me te Pākehā e mahi tahi ana mo Te Whare Wānanga o Wairaka.
Preamble
The Treaty of Waitangi is the founding document of New Zealand.
Unitec acknowledges the great importance of this living, dynamic document, and will continue to respect and promote the equal standing which it confers on Māori and Pākehā. Unitec will put the following values into practice in pursuing its goals:
I - Authority and Responsibility
Unitec accepts the principle that Māori have authority over and responsibility for all teaching and learning relating to the Māori dimensions of knowledge.
II - Legitimacy
Unitec believes that each partner has a legitimate right to be here, to speak freely in either language, and to put its resources to use for the benefit of all.
III - Guardianship
Unitec accepts responsibility as a critical guardian of knowledge.
IV - Co-operation
Unitec affirms that a spirit of generosity and co-operation will guide all its actions.
V - Respect
Unitec values each partner's heritage and customs, current needs and future aspirations.
Māori and Pākehā working together within Unitec.

The Treaty of Waitangi Te tiriti O Waitangi


treaty-of-waitangi.preview.jpg

To find out more on how the Treaty of Waitangi informs curriculum go to...
http://www.waitangi-tribunal.govt.nz/treaty/

Matauranga Maori - Maori Knowledge encompasses all branches of Maori knowledge, past, present and still developing. It encompasses,philosophy, astronomy, mathematics, language, history, education, and environment. It is a body of knowledge handed down from one generation to the next. It is dynamic, being constantly enhanced and refined. Each generation of Maori makes its own contribution to matauranga Maori. It is knowledge from the beginning to the end.

Read more from the Ministry of Research, Science and Technology.
http://www.morst.govt.nz/current-work/vision-matauranga/what-is-maori-research/matauranga-maori/

Check out the work of Charles Royal http://www.charles-royal.com/default.aspx?Page=127